Styrereferat 13.06.2012

Her er referatet fra styremøtet i sameie 13. juni 2012.