Styrereferat 10.05.2012

Her er referatet fra styremøtet i sameie 10. mai 2012.