Styremøte 31.10.2012

Her finner du referatet fra styremøtet 31.10.2012