Styremøte 27.09.2012

Her finner du referatet fra styremøtet 27.09.2012