Styremøte 26.03.2012

Her er referatet fra styremøtet i sameiet 26. mars 2012.