Styremøte 25.09.2013

Her finner du referatet fra styremøtet 25.09.2013