Styremøte 23.08.2012

Her er referatet fra styremøtet i sameiet 23. august 2012.