Styremøte 23.01.2013

Her finner du referatet fra styremøtet 23.01.2013.