Styremøte 22.05.2013

Her finner du referatet fra styremøtet 22.05.2013