Styremøte 21.10.2013

Her kan du lese referatet fra styremøtet 21.10.2013.