Styremøte 21.08.2013

Her kan du lese referatet fra styremøtet 21.08.2013.