Styremøte 20.11.2013

Her kan du lese referatet fra styremøtet 20.11.2013.