Styremøte 20.06.2013

Her kan du se referatet fra styremøtet 20. juni 2013.