Styremøte 20.03.2013

Her finner du referatet fra styremøtet 20.03.2013.