Styremøte 19.03.2012

Her er referatet fra styremøtet i sameiet 19. mars 2012.