Styremøte 16.02.2012

Til stede: Terje Ilje, Knut Engelhardtsen, Rolf Nilsen, Gunnar Bjørland, Inger Nordhøy og Kari Madsen. Fravær: Hans Sauro

Referent: Kari Madsen

__________________________________________________________

Signering av protokoll fra forrige styremøte.

Protokollen signert. Terje signerte på vegne av Hans.

Den ”utvidede” vask i blokk D skal gjøres.

Tatt til etterretning.

Nøkler til de som skal skifte matter skal leveres.

Knut følger opp.

Merkelapper til stoppekraner skaffes.

Terje følger opp.

Brannvesenet har bekreftet at de har overtatt ansvaret for sprinkleranlegget.

Tatt til etterretning.

Viktig info som alle beboerne må ha, må vi sende ut på e-post.

Tatt til etterretning.

Lista med oversikt over alle beboerne, med e-postadresser, må holdes oppdatert. Alle som får info om ny e-postadresse, sender dette til Kari.

Ringeklokkeskilt er nå på plass, med et par-tre unntak.

Tatt til etterretning.

Måleravlesning til Hafslund – iflg. info fra Hafslund, er det ikke bestilt automatisk avlesning. Avlesning på panelet i leiligheten er tilfredsstillende. Det er identiske tall i kjelleren og på panelet i leiligheten.

Avventer nærmere info fra Hafslund.

Brannvesenet har mottatt K1-nøkkel.

Sak avsluttet.

Dør i A er forsøkt reparert, men den er så ødelagt at den trolig må skiftes. Vi får ikke kontakt med leverandøren av ytterdøra. Kontakter Strandliveien AS v/Kristin.

Knut følger opp.

Serviceavtale med Hörmann venter vi på.

Knut følger opp.

”Åpningstiden” til garasjeporten på 20 sek. opprettholdes. Problem: Når port 2 lukkes (åpen i 3 min.), må porten åpnes med nøkkel. Årsak: Ingen mobildekning i garasjebygget. Ta kontakt med elektrikker Rune, vedr. forsterker for mobildekning.

Rolf følger opp.

Dører: Alle beboere må passe på å låse ALLE dørene sine – også bodene. Vi setter opp et enkelt skilt på innsiden av dørene inn til bodområdet.

Gunnar følger opp.

Merking av dørene i garasjen med gateadressen er på plass.

Sak avsluttet.

Generalforsamling:

Forslaget til utsendelse til beboerne fra Vibeke, OBOS, virker greit. Terje sørger for at innkalling, frist for forslag og styrets beretning ivaretas. Forslag om sameiermøte etter generalforsamlingen.

Terje følger opp.

Gjesteparkering. Info lagt ut, og det ser ut til å ha hjulpet. Vi avventer å dele ut ”parkeringslapper” til beboerne, da det ser ut som det ikke lenger er noe problem.

Sak avsluttet.

Heis i A-blokka smeller og ”slurer” fortsatt. Lys i heis i B-blokka er fortsatt på.

Knut følger opp OTIS.

Parkering HC-plasser.

Sak avsluttet.

”Fyringsforbud” i E-blokka er visstnok ikke kommunisert til de som fyrer, til tross for at vi har sendt melding til både Strandliveien AS og Veidekke. Styret går ut med info til beboerne om fyringsforbudet pga andre beboeres helse. Dersom beboere ikke lenger kan fyre, er dette en reklamasjon som evt. må tas med Strandliveien AS. Det samme gjelder de beboerne som er plaget av røyklukt i leilighetene. Styret ønsker ikke overta de tekniske anleggene uten at dette er rettet opp.

Terje følger opp.

Styret har blitt innkalt til den formelle overtakelsen av tekniske anlegg (ventilasjon, VVS m/sprinkler, smarthus) 22. februar. Knut, Terje og Gunnar deltar fra styret. Vaktmester må også delta. Filtrene i ventilasjonsanlegget bør være byttet når vi har den formelle overtakelsen.

Terje har ansvaret for befaringen.

Kameraovervåking. Ønsker å få nytt tilbud fra YIT, i tillegg til et tilbud fra NISCAYAH. Vi trenger en rask beslutning.

Gunnar følger opp.

Styret har fått et eget rom i kjelleren.

Tatt til etterretning

P-plass for servicefolk til sameiet er nødvendig. Langs veggen ved parkeringsplass nr 66 skal settes av til dette. Sette opp et skilt med ”Service”.

Gunnar følger opp.

Disponering av fellesarealer. Varehengere, biler osv skal stå på den parkeringsplassen som tilhører beboeren. Beboerne informeres. Skilt er vesentlig.

Saken er vedtatt. Rolf lager info.

Legge inn parkeringsplassnr. og bodnr. i regnearket med oversikt over beboerne.

Kari følger opp.

Sykkelrom er blitt etablert i kjelleren under E-blokka. Det skal monteres sykkelstativ av Strandliveien/Veidekke.

Rolf følger opp.

Taggingen. Vi må melde skaden til if..., via Vibeke hos OBOS. Saken er politianmeldt. Taggingen er godt dokumentert. Vi har fått tilbakemelding om at fjerningen skjer i morgen. RenVakt er vårt kontaktpunkt. Problemet er at teglsteinene er ødelagt og må skiftes.

Rolf melder saken til OBOS/if...

Purre på OBOS mht avregning og fordeling av kostnader for fjernvarmen. Det er sagt at det skal avregnes etter forbruk, ikke etter sameiebrøken.

Terje følger opp.

Forslag om ”bli kjent”-dugnad til våren.

Følges opp på et senere styremøte.

Neste møter:

19. mars 2012 kl. 18.30

16. april 2012 kl 18.30