Styremøte 13.06.2012

Her er referatet fra styremøtet i sameiet 13. juni 2012.