Styremøte 13.02.2013

Her finner du referatet fra styremøtet 13.02.2013.