Styremøte 12.01.2012

Til stede: Terje Ilje, Gunnar Bjørland, Rolf Nilsen, Knut Engelhardtsen, Hans Sauro, Inger Nordhøy, Kari Madsen

Referent: Kari Madsen

_______________________________________________________

Protokollen signert av alle.

Trappevask også i A-blokka er igangsatt. Ønskelig at det vaskes overalt hvor det er betonggulv eller fliser. Også noe misnøye med den vasken som er utført. Det ble også tatt opp muligheten for abonnement på matter ved utgangsdørene, da det blir fort skittent.

Knut tar dette med RenVask. Sjekker også pris på abonnement på matter.

Varmestyring. Kun 1 tilbakemelding om problemer, som viste seg å være brukerfeil.

Sak avsluttet.

Utomhusplan – flytting av krakker. Dette er sendt over til Arnfinn Strålberg.

Utomhusarbeider vil ikke fullføres før til våren. Det er ønskelig at det støpes fundament til flaggstang. Venter tilbakemelding på begge saker.

Merker til alle stoppekranene skaffes og legges i beboernes postkasser.

Terje skaffer merker, og alle distribuerer til «sin» blokk. Terje ansvarlig for blokk B, hvor vi ikke har styremedlemmer.

Avtale om vedlikehold inngått med Safetel om brannvarsling/sprinkleranlegg. Avtale med alarmsentralen gjenstår.

Knut følger opp.

Dekodere. Det ligger en «bulkordre» hos Canal Digital for levering av nye dekodere. Dette er ikke en styresak, men vi gjør en henvendelse til Tom André Solli om at vi ikke er fornøyd med oppfølgingen deres.

I etterkant av styremøtet har det kommet en skriftlig utredning fra Canal Digital som er lagt ut på våre hjemmesider.

Gunnar følger opp.

Hjemmesiden. Mange positive tilbakemeldinger, men det er fortsatt noen som ikke kjenner til sidene våre. Det bør ligge en oversikt over de siste publiserte artiklene.

Oppdatering av beboeroversikten (med e-postadresser) gjøres av Terje, som sender denne til Kari for å legges i styrerommet.nets filarkiv.

Kari lager oversikten.

Kari legger i filarkivet.

Postkasseskilt og ringeklokkeskilt. Info er sendt ut. Ringeklokkeskilt betales av sameiet. Ringeklokketablåene må omprogrammeres slik at disse er logiske i forhold til etasjeplanene.

Besluttet. Gunnar sjekker priser på omprogrammering.

Sandkasser for strøing er plassert utenfor Strandliveien 5 og Kantorveien 3 er utplassert av RenVakt. Vi informerer på hjemmesidene våre om fri bruk ved behov.

Knut lager info.

Fjernavlesing av strømmålere er ikke igangsatt hos Hafslund. De siste målerne leveres av Hafslund i løpet av februar.

Tatt til etterretning

Vannavlesing er gjort 31.12.11. Det må også leses av 29.02.12 for avregning.

Rolf leser av.

Nøkler tekniske rom. Terje, Gunnar, Knut og Rolf har mottatt K2-nøkler.

Brannvesenet ønsker tilgang til en K1-nøkkel (generalnøkkel til alle leilighetene). Kan legges i brannsafen, som kommer uke 3.

Knut følger opp.

Veidekke mener de har vasket ferdig i garasjene. Avtalen med RenVask sier hovedvask 1 x per år og lettere vask/støvsuging 1 x per år.

Sak avsluttet.

Dør i A-blokka er reparert.

Sak avsluttet.

Av sikkerhetsmessige hensyn vil ikke den innerste garasjeporten fjernes. Lukketiden, ca. 20 sekunder, opprettholdes. Serviceavtale med Hörmann er ønskelig.

Besluttet. Knut følger opp med Hörmann.

Dører må lukkes og låses. Info legges ut på hjemmesidene. Dette må også tas på generalforsamlingen.

Kari legger ut info.

Merking av dørene fra garasjen til oppgangene må bestilles. Det samme gjelder gateskilt for merking på husene. Tilbud mottatt fra Skiltforum, og vi bestiller i hht dette etter gjennomført befaring mht plassering av skilt.

Gunnar følger opp.

Styrets ansvar

- Fellesarealer ute

- Avtaler som styret har inngått på vegne av sameiet

Vi må gå igjennom det OBOS har som forslag til ansvarlig, og komme med en anbefaling til styret.

Rolf følger opp.

Beboernes ansvar

- Alt innenfor egne 4 vegger

- Låse alle dørene

- Holde litt orden rundt seg og oss

- Egne boder og parkeringsplass(er)

Følges opp i senere styremøte for eventuell informasjon på hjemmesidene.

Generalforsamling

Tidspunkt for generalforsamling er 19.04.2012 i Kolben.

Gunnar bestiller lokaler. Terje finner tidspunkt for møtet.

Tilgang til garasjene

Bortsett fra beboerne, er det primært nærmeste familie som skal ha tilgang til garasjeanlegget, dvs som kan melde inn mobiltlf.nr for åpning av garasjeportene.

Besluttet.

Lysmaster (gatebelysning)

Disse er tatt ned for lakkering, da de har feil farge. I tillegg monteres de annerledes, da de «skinner» ubehagelig rett inn i enkelte leiligheter i E-blokka.

Tatt til etterretning

Gjesteparkering

Gjesteplassene begynner å fylles opp av beboere. Vi skaffer skilt om at biler blir tauet bort ved overtredelse. Informasjon om forutsatt bruk av gjesteplasser utarbeides og legges ut på hjemmesidene våre.

Besluttet. Rolf og Gunnar følger opp.

Heis i A-blokka

Det «smeller» i den ved passering 4. etg. Er det noe galt?

Knut sjekker, og følger evt. opp OTIS.

Lys i heissjakt i B-blokka. Dette bør ikke stå på.

Knut følger opp OTIS.

Parkering på HC-plass

En av beboerne har parkert sin bil på en HC-plass, mens han er i utlandet. Denne plassen er det behov for. Vi sjekker om vi kan påkoste flytting av bilen, da han ikke kommer tilbake før i april.

Rolf sjekker med beboeren.

Neste møte 16.02.12