Styremøte 10.04.2013

Her finner du referatet fra styremøtet 10.04.2013