Styremøte 06.12.2012

Her finner du referatet fra styremøtet 06.12.2012