Styremøte 01.12.2011

Til stede: Terje Ilje, Gunnar Bjørland, Rolf Nilsen, Knut Engelhardtsen, Hans Sauro, Inger Nordhøy, Kari Madsen Referent: Kari Madsen

Fravær: Ingen

Andelseier Samfunnshuset – andelseieravtale er undertegnet av Terje.

Kontakt RenVakt for trappevask i A-blokka.

Knut følger opp RenVakt

Varmestyring følges fortsatt opp. Mange tiltak er gjort fra Veidekkes side, men det er ikke optimalt ennå.

Terje følger opp Veidekke

Utomhusplan. Plassering av et par krakker er uegnet i forhold til innsyn i en leilighet i B-blokka

Gunnar følger opp Tom Bjørk, Veidekke

Strukturen på ringeklokketablået. Vi avventer endring av struktur på ringeklokketablået til vi skal sette inn de nye ringeklokkeskiltene.

Merking av stoppekraner. Den enkelte beboer må selv avgjøre plassering.

Merkelapper deles ut til den enkelte beboer

Regulering av Kantorveikvartalet

Kommentar til reguleringsplan for Kantor terrasse er sendt.

Brannvarsling ved utløst sprinkler.

Dersom sprinkler utløses, går det melding til brannvesenet, som vet hvor hovedkrana til sprinkleranlegget er. Vi må ha en avtale med leverandør (Telesafe).

Knut følger opp Telesafe.

Den dekoderen som følger med leiligheten skal byttes, når alle har flyttet inn. Canal Digital har informert styret.

Forslag til hjemmeside for sameiet:

  • Hvilken informasjon fra utbygger skal vi publisere? Terje vurderer og kommer med forslag

  • Knut innhenter bruksanvisninger til leiligheten elektronisk.

  • Info om avhending av areal langs vannet til Oppegård kommune legges ut.

  • Hilmar Hammerhei AS er leverandøren av utvendige persienner og markiser. Standard farge (grå). Besluttet av utbygger.

  • Utomhusinstallasjoner skal godkjennes av Styret.

  • Vi må skrive noe om hva skjer ved utløsning av sprinkleranlegget.

Alle utomhusinstallasjoner skal godkjennes av Styret. Parabolantenner skal ikke monteres.

Vi sender i prinsippet ikke ut informasjon til seksjonseiere, men informerer på hjemmesidene våre.

Postkasseskilt: Den største varianten fra Posten skal brukers. Gratis dersom beboer har meldt flytting via Posten. Info som skal stå på skiltet: Navn, H-nr.

Ringeklokkeskilt: Tilbud fra Skiltforum: kr 25,- per skilt og kr. 550 for ”innlegging” + mva. Ekstrabestillinger kr. 25,- per skilt + kr 50,- for ”småbestilling”. Vi må administrere bestillingen. Sende ut info skriftlig til alle beboerne hvor vi ber om hva den enkelte ønsker å ha på ringeklokka si.

Avtale om snømåking av RenVakt AS er undertegnet.

Strømavlesning

”Hafslund”skjema vedr. strøm må fylles ut av den enkelte beboer, og leveres til Veidekke. Målernr. skal Veidekke registrere. Veidekke leser av målerne, og vi får regning fra Hafslund.

Vannavlesning

Uvanlig at utbygger sender regning til beboerne før overtakelse er fullført. Vi har betalt a kontoregning til Oppegård kommune. Vi må eventuelt gjøre regresskrav mot Veidekke AS.

Nøkler til tekniske rom

Terje har bestilt 4 x 2 nøkler til Styret, for å komme inn i teknisk rom.

Dersom ingen i Styret er tilgjengelige for å komme inn i teknisk rom, og beboer må ringe vaktmester (RenVakt AS), koster det oss kr 2.000 per utrykning.

Støvsuging og vask i garasje

Tørrstøvsuging er gjort, uten at det hjalp noe særlig.

Forsøket på kombi vann/tørrstøvsuging uten særlig hell.

Når anleggsarbeidet med E-blokka er ferdig, skal Veidekke AS høytrykkspyle.

Ytterdør i blokk A er ødelagt i forbindelse med innflyttingen. Styret forsøker i første omgang å få deling av kostnaden for ny dør med Veidekke AS. Vi bestiller ny dør, og følger opp Veidekke

Stikk i boder/fellesarealer. De beboere som ikke har plass til fryser i sin leilighet, kan melde i fra til Styret om at fryser settes inn i bod. Årsaken til at vi ønsker å begrense antall frysere, er pga. varmeutvikling i bodområdene. Styret informerer beboer om kostnaden på kr 80,- per mnd. Søknad om å sette inn kjøl/frys i bod, skal godkjennes av Styret.

Terje underskriver på søknader fra Hjelpemiddelsentralen for installasjoner i leiligheter.

Rolf er HMS-ansvarlig i Styret.

Skilting av kjellerdører.

Husnr.skilt og veinavn på alle hus bør leveres av Veidekke. Vi følger opp Veidekke.