Reklamasjoner til Strandliveien AS - 18.03.2012

Vi har mottatt brev fra Strandliveien AS, hvor de oppsummerer det som har kommet inn av reklamasjoner fra beboere og styret. Nedenfor er gjengitt en oppsummering av punktene, samt at brevet er lagt ut i sin helhet.

Sammenfatning av brevets innhold:

Overtagelse av fellesarealer

Dette skjer først når sesong og vær tillater dette. Fortsatt

Strandliveien AS’ ansvar.

Røyklukt i blokk E

Systematiske forsøk på løsning er i gang. Det vil ta noe tid før

undersøkelsene gir noen svar. Foreslått befaring med styret i uke 13.

Støy – lydtransmisjon

Målinger er foretatt og har ikke avdekket noe som skulle tilsi at de

forskriftsmessige kravene ikke er ivaretatt. Strandliveien AS anser

seg ferdig med dette. Ytterligere målinger må bekostes av andre enn

Strandliveien AS, og dokumentasjon må framlegges i en eventuell

reklamasjonssak.

Ventilasjon i fellesarealer ‐ matlukt

Ventilasjon av fellesarealer er i samsvar med kravene i TEK07.

Seksjonseierne oppfordres til å kontrollere glipen mellom dørblad og

terskel på inngangsdøren. Oppfattes denne som unormal, skal

Strandliveien AS kontaktes for justering av døren.

Heis

Tiltak overfor heisleverandøren er iverksatt.

Vannkvalitet

Styret oppfordres til å kontakte Oppegård kommune om det er mistanke

om dårlig vannkvalitet.

Brev av 18.03.2012 er gjengitt i sin helhet her .