Info på e-post 30.01.2013

Da er vi gått i gang med det nye året, og vi har hatt vårt første styremøte i 2013. Fortsatt har vi en rekke utfordringer i sameiet.

1. Gassbeholdere: Det er observert gassbeholdere i kjellerboder. Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere innendørs. De må settes ut på terrassen / balkongen.

2. Snarveier: Vi har lagt merke til at ganske mange går snarveier over plenene. Dette skaper såkalt isbrann, og plenene ødelegges. Det tar kanskje fire – fem skritt ekstra å følge gangveiene, men de er opparbeidet for at vi skal bruke dem. Vi er klar over at man i disse dager er nødt til å gå på sidene av gangfeltene for å unngå å gå på glattisen, men til vanlig må vi ikke gå over plenene. Styret vurderer å sette opp sperringer for å sette en stopper for dette, og det er kanskje nødvendig der hvor gjennomgangstrafikken fra våre naboer i syd er størst, men vi håper at vi slipper det rundt hvert hushjørne.

3. Vannlekkasje: For et par uker siden hadde vi et uhell i en leilighet i sameiet, der radiatoren sprang lekk. Årsaken var at den var frosset. Mange av oss har vinduet oppe på soverommet hele året. Det er to posisjoner vi kan bruke, og når det er en del kuldegrader ute skal vi kun åpne vinduet slik at det er åpent i overkant, altså vippe det ut oppe. Ved sideåpent vindu vil all kulde trekke rett ned på radiatoren.

MERK : Ingen radiatorer skal stenges av med den hvite justeringshendelen på siden. Den skal stå helt åpen! Dersom vi ikke ønsker varme på radiatoren, skal dette justeres på SmartHuspanelet ved at man senker temperaturen i ønsket rom. Ved å sette temperaturen på f.eks. 16’C, unngår man at radiatoren fryser selv om ”føleren” sitter et stykke unna på veggen. Dette er rettningslinjer som leverandøren har kommet med.

4. Dørpumpe: Et annet punkt som er viktig er demontering av dørpumpene til inngangsdørene til leilighetene. Pumpene er montert i henhold til brannforskriftene, og skal IKKE demonteres/fjernes. Mange opplever sikkert at de smeller igjen, er vanskelige og tunge å lukke opp, og at man får de rett i ryggen når man går inn. Oppe på selve pumpen sitter det en justeringsskrue. Nå som vi fortsatt har folk fra Veidekke her, kan vi be dem om å justere pumpen.

5. Kvittering: Når vi først er inne på Veidekke, så er det meget viktig at hver enkelt beboer sørger for å kvittere ut for punkter som skal utføres / rettes opp /repareres etter ettårs-befaringen når disse er endelig utført. Vi mistenker at det fortsatt er mange som ikke har fått utført alt på listen.

6. Trinnlyd: Vi har tidligere fått en del klager på trinnlyd / støy mellom leilighetene. Dette er, så vidt vi vet, ikke gjort noe med fra utbyggers side. Styret ønsker nå å kartlegge de leilighetene som er meget plaget av støy. Noe støy må vi regne med i en blokk, men vi er av den oppfatning at det er forskjell fra en leilighet til en annen. De som mener at dette er et reelt problem, og har mer støyplager enn det man må regne med i en blokk, kontakter styret ved å svare på denne mailen. Styret vil da kontakte et firma med kompetanse på området, for å utføre støymålinger. Tidspunkt avklares med den enkelte beboer.

7. Ren-Vakt: Det har kommet en del kritikk av renholdet av våre fellesområder. Styret har innkalt Ren-Vakt til et møte og gjennomgang av rutinene. Vi vil også se på muligheter for å gjøre noe med de ekstreme forholdene på våre gangveier.

8. Heisene: Det samme gjelder heisproblematikken. En ekstern ekspert vil se over alle heisene, og lage en rapport.

9. TV-signaler: Canal Digital skal ha foretatt en oppgradering av anlegget her, slik at det nå er mulig å laste ned og se filmer på TV’n uten problemer.

10. Nye naboblokker: Mange spør om utviklingen i byggesaken for nabotomten vår. De siste opplysningene nå tyder på at det ikke blir byggestart før tidligst 2014, og kanskje ikke før 2015.

Til slutt minner vi om Årsmøtet til sameiet onsdag 24. april – tredje etasje i Kolben – der vi også i år vil avslutte med et rent sameiemøte med informasjon og diskusjon om aktuelle saker. Pga. fjorårets veldige oppslutning, noe vi i styret syntes var meget hyggelig, så har vi i år leid to sammenfallende lokaler, slik at det nå skal være godt med plass til alle. Sett av dagen allerede nå!