Info på e-post 22.10.2012

Til alle leilighetseiere

Fra utbygger, Malthe Winje Eiendom AS, har styret mottatt nedenstående forslag fra Morten Johansen, til utbedring av peisrøyk i ventilasjonsanlegget i Strandliveien 7 og 9. Som en permanent løsning foreslås nå luftinntaket til blokk E satt ned på terrengnivå, i steden for luftinntak fra taket ved siden av pipene. Dette blir nå nøyaktig samme løsningen på luftinntaket som også alle de andre blokkene i Strandliveien Boligsameie har.

Dette blir kun et luftinntak, det vil si en rist for innsuging av frisk luft. Det vil ikke komme noe støy eller utblåsing fra dette.

Styret i Strandliveien Boligsameie anser dette som et godt forslag, og vil stille seg positive til den foreslåtte løsning som vil fjerne tidligere problem med peisrøyk inn i ventilasjonsanlegget i blokk E.

----------

E-post fra Morten Johansen:

Fra: Morten Rolf Johansen

Sendt: den 18 oktober 2012 12:02

Til: Ilje, Terje

Kopi: Jens-Olav Kvålsgard

Emne: Ventilasjon

Etter befaring med Aas og Haukanes 16.10, ønsker vi å foreslå følgende løsning vedr. friskluftsinntaket til blokk E.

Innluftskanalene bygges om slik at innluften tas fra bakkenivå ved yttervegg, se vedlagte tegninger. Erling Amble rentegner nå forslaget for videre pressetasjon .

Han skal også vurdere om vi må søke/ melde disse arbeidene.

Dette vil ta noe plass i ventilasjonsrommet, men her er det meget god plass fra før så dette bør ikke ha noen betydning. Den vil følge himlingen fram til kryssende kanal og så duppe ned og ut av veggen på E1 . På E2 går den nesten rett ut. Kanalen vil ha diameter Ø500 i tillegg kommer isolasjon.

På yttersiden vil rørene gå opp i et plassbygd tårn (samme materialer som på øvrige tårn, men mindre (grunnflate maks 1 x 1 m))

Vi ser følgende fordeler med skissert løsning:

- Teknisk best. Kort føring/lite effekttap.

- Slipper å ødelegge mye av utomhusarealet. (lite graving)

- Enklest og raskest å utføre.

- Vil dominere lite da den inngår som en del av ytterveggen.

- Avstand til internveier

Det er verken lukt- eller lydproblemer vedr. denne løsning (sjekk ved blokk C som kun har innsug)

Inntaket må plasseres så høyt som mulig pga snøinndriv, men vi har en begrensning at tårnene ikke kan stikke over balkongrekkverket.

Før vi startet må vi ha aksept for denne løsningen.

Vi ber om snarlig tilbakemelding da vi ønsker å starte arbeidene så raskt som mulig. Dette forslaget forutsettes å være en endelig og uttømmende løsning på problemet, all den tid andre alternative løsninger er forsøkt.

Aksept imøtesees meget raskt da vi vil komme igang

-----------

De vedlagte tegningene det refereres til i informasjonen ovenfor, ser dere her og her.