Info på e-post 21.10.2012

Til alle leilighetseiere

Styret har den 15.10.2012 mottatt dette skriftlige varselet og redegjørelsen, datert 11.10.2012, fra Malthe Winje Eiendom AS.

Varselet angir at selskapet som har vært selger av alle leilighetene, Strandliveien AS, nå har fusjonert (slått seg sammen), med

- Malthe Winje Eiendom AS. Strandliveien AS eksiterer ikke lenger.

- Malthe Winje Eiendom AS har tidligere eid alle aksjene i Strandliveien AS. Nå blir det Malthe Winje Eiendom AS som overtar som formell selger av leilighetene, og som overtar alle reklamasjonsforpliktelsene for alle leilighetene og fellesanlegget.

- Malthe Winje Eiendom AS er 100 % eid av Malthe Winje AS.

Heretter må alle leilighetseiere i Strandliveien Boligsameie forholde seg til Malthe Winje Eiendom AS som utbygger og selger.

Malthe Winje Eiendom AS har bekreftet at daglig kontaktperson for Malthe Winje Eiendom AS fortsatt vil være Morten Johansen i Veidekke AS, som vil ha alle fullmakter til å sørge for utbedring av alle feil og mangler i reklamasjonsperioden på 5 år.

Morten Johansen tlf. 90 79 36 37

Daglig leder Øivind Bjerkestuen tlf. 91 82 62 40

Fra utbyggers kontaktperson, Morten Johansen, har vi også mottatt melding om følgende organisatoriske endringer:

Veidekke AS trekker nå sin prosjektleder Arnfinn Strålberg ut av dette prosjektet. Alle hans oppgaver vedr. reklamasjoner til Strandliveien Boligsameie vil nå bli overtatt av Ole Petter Hanssen i Veidekke AS. Ole Petter Hanssen har gjennomført alle 1 års reklamasjonsbefaringene, og vil ha ansvaret for å følge alle disse sakene videre.

Alle henvendelser direkte til Veidekke AS vedr. garantireklamasjoner bes nå rettet til Ole-Petter Hanssen tlf. 95 07 69 64