Info på e-post 13.08.2012 - 1 års befaring

Til alle leilighetseiere:

Fra Strandliveien AS og Veidekke AS har Strandliveien Boligsameie fått tilbakemelding om tidspunkt for 1 års garantibefaringer av leiligheter.

Veidekke AS angir at:

Veidekke AS har en egen avdeling som gjennomfører reklamasjonsbefaringer og utfører reklamasjonsarbeider .

Veidekke AS vil sende ut varsel om når befaringen og eventuelle utbedringer vil bli foretatt. Befaringene vil sannsynlig starte primo oktober 2012.

Veidekke AS ønsker å gjennomføre befaringen for alle leiligheter samlet. Dette medføre at de først overleverte leilighetene må vente over ett år, mens de siste får befaringen foretatt før 1 år er gått.

Befaringen legges opp til 2 faser etter overtagelsestidspunkt:

Fase 1: Blokk B – C – D.

Fase 2: Blokk A – E1 – E2.

Styret ber leilighetseiere observere, registrere og reklamere på forhold som kan være et gjennomgående problem i flere leiligheter:

  • Trinnlyd. Noen leiligheter har registrert en sjenerende trinnlyd fra overliggende leilighet. Byggeforskriftene og Norsk Standard fastsetter forskriftskrav til trinnlyd fra naboleiligheter. Reklamer til Strandliveien AS/Veidekke dersom dette er et problem.

  • Fuktmerker i vindusutforinger. I de innvendige omramminger rundt vinduer er det i enkelte leiligheter i hjørnene i nedekant registrert fuktmerker etter kondens som svellinger på omrammingen. Reklamer til Strandliveien AS/Veidekke dersom dette er et problem.

  • Inngangsdører til enkeltleilighetene. Flere beboere har registrert problemer med låsing av døren til leilighetene. Det synes å være gjennomgående problemer med sylinder og låskasse som skaper problemer med både låsing og opplåsing. Reklamer til Strandliveien AS /Veidekke dersom dette er et problem.

  • Flere leiligheter har registrert problemer med løse og sviktende terskler på hovedinngangsdør og dør til terrasse. Reklamer til Strandliveien AS / Veidekke dersom dette er et problem.

  • Noen leiligheter har hatt problemer med avrenning av vann fra verandaer. Reklamer til Strandliveien AS / Veidekke dersom dette er et problem.

  • Dersom noen fortsatt har problemer med varmestyring eller avlesning av verdier på panelet til Smarthus sørg for å få dette med i reklamasjonsprotokollen til Strandliveien AS.

  • Dersom noen fortsatt har problemer med TV-signaler eller internett-signaler fra Canal Digital i sin leilighet sørg for å få dette med i reklamasjonsprotokollen til Strandliveien AS.