Info på e-post 01.09.2012

Canal Digital

Vi har fått flere henvendelser vedrørende signalkvaliteten fra Canal Digital, og styreleder Terje Ilje kommer nå med følgende opplysninger:

I den avtalen som utbygger, Strandliveien AS, har forhandlet med Canal Digital framgår, at internett leveres med hastighet MINI. Det er Strandliveien Boligsameie som betaler for denne totalpakken på vegne av alle beboere.

Denne informasjon framgår at det materialet som Strandliveien AS leverte alle beboere ved overlevering av leiligheten. De beboere som har et særskilt behov for en større hastighet må bestille dette særskilt hos Canal Digital. Som en kompensasjon for oppstart leverte likevel Canal Digital internett med hastighet MAXI de første månedene. Når denne perioden var over avsluttet Canal Digital dette tilbudet. Det er således Canal Digital selv som har endret hastigheten i samsvar med den opprinnelig avtale. Styret har ikke nedgradert avtalen.

Styret har vurdert at de beboere som har behov for en større hastighet på sin internettforbindelse må bestille dette selv direkte hos Canal Digital. Det synes ikke riktig at Strandliveien Boligsameie generelt skal betale for en større hastighet for alle. Det er svært mange beboere som ikke har dette behovet.

Jeg håper at dette var en tilfredsstillende orientering av de faktiske forhold. T. Ilje

RØRLEGGEREN KOMMER ! !

Rørleggerfirmaet NVS skal gjennomføre en kontroll av sprinkleranlegget og rørinstallasjonene i alle leilighetene i uke 37.

Det vil bli hengt opp oppslag med nærmere informasjon i hver av oppgangene neste uke. Det er svært viktig at alle leser nøye den informasjonen som blir gitt.

Kameraovervåking

Kameraer er nå ferdig installert i vårt garasjeanlegg, og behørig merket ved alle innganger inn til anlegget. Opptakene blir slettet etter syv dager i tråd med gjeldende regler. Derfor er det viktig at vi får beskjed raskt dersom noen registrerer uregelmessigheter, eller at noe blir borte.

Lukt – søppel

Vi har vel alle registrert dårlig lukt fra våre søppelcontainere, og spesielt på varme dager og med fulle containere kan det være direkte ubehagelig. Styret har meldt

fra om dette til FolloRen, men det er viktig at hver avfallspose blir godt knyttet igjen og spesielt poser med rekeavfall og tilsvarende ( - da kan det være fornuftig med dobbel pose ).

Ettårsbefaring

Alle har fått informasjon om ettårsbefaringen som nærmer seg raskt. Det er viktig at vi nå følger den informasjonen som er gitt ut, både fra utbygger og styret, slik

at prosessen blir gjennomført på en best mulig måte for alle parter. Pass på å få med alle punkter!