Forberedelse til 1 års garantibefaring med Strandliveien AS

Ett år etter overtagelse av leilighetene skal normalt selger, Strandliveien AS, avholde 1 års garantibefaring på alle leilighetene.Etter ”Bustadoppføringslova”, har selger et reklamasjonsansvar på utførelsen i 5 år fra overtagelsen.

I slutten av august 2012 er det et år siden de første leilighetene ble overtatt i 2011. Deretter skjedde overtagelse av de enkelte leiligheter helt fram til januar 2012. Det er Strandliveien AS som skal organisere og innkalle til og avtale 1 års garantibefaringer med de enkelte leilighetseiere. Vi avventer en særskilt innkalling fra Strandliveien AS.

De enkelte leilighetseiere bør forberede seg på følgende måte til garantibefaringene:

1. Kontroller at alle reklamasjoner som ble framført og innført i overtagelsesprotokollen faktisk er utført og fullstendig utbedret. Anmerk på nytt ved 1 års garantibefaringen dersom forhold fortsatt ikke er utbedret.

2. Ved 1 års garantibefaringen bør den enkelte leilighetseier gjenta og dokumentere de feil og mangler som er blitt framført til selger, Strandliveien AS, eller dennes representant Veidekke AS, i løpet av den første 1 års garantiperioden og som fortsatt ikke er utbedret eller rettet.

3. Ved 1 årsbefaringen bør leilighetseier framføre alle nye feil og mangler som er blitt oppdaget i 1 års garantiperioden etter overtagelsen.

De enkelte leilighetseiere bør forberede seg ved på forhånd å sette opp skriftlig de punkter som ønskes reklamert ved 1 års garantibefaringen. Kopi av denne listen bør leveres til Strandliveien AS sin representant ved 1 års garantibefaringen. Dersom ikke Strandliveien AS innkaller til særskilt 1 års garantibefaring, bør denne listen sendes direkte til Strandliveien AS.

De enkelte leilighetseiere har kun anledning til å reklamere på forhold som omfattes av den kjøpekontrakten den enkelte har med Strandliveien AS, samt eventuelle tilleggsarbeider som er bestilt og betalt til Strandliveien AS, eller noen av hans representanter, f. eks. Veidekke AS. Tillegg for kjøkkenleveranse, garderobeleveranse, parkettleveranse, baderomsleveranse, peisleveranse, elektroleveranse og lignende skal det også reklameres på overfor Strandliveien AS.

Dersom leilighetseier har bestilt og betalt særskilte leveranser til sin leilighet som ikke har gått gjennom Strandliveien AS eller Veidekke AS, må reklamasjon for slike leveranser rettes direkte til den leverandør der slik bestilling er gjort.